Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Hotboys
Herre 3
Herre 4
Dame 1
Dame 2
U 15
U13 A
U13 flex
U9+U11
U5+U7

01-06-2009: Referat fra Generalforsamlingen
Mandag den 25.maj blev afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Herlev FC. De vigtigste punkter:

Beretningen
Formand Jesper Roland fremlagde årets beretning, som kan læses her på hjemmesiden. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Regnskab 2008
Afgående kasserer Allan Nordlunde Hjorth fremlagde årets regnskab. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Budget 2009
Peter Holm gennemgik kort budgettet for kommende sæson. Klubben havde sportslig succes med ialt tre hold der rykkede op, hvilket dog også satte økonomien under pres pga. stigende udgifter til turneringsgebyrer.

Langt størstedelen af budgettet er bundet op på drift, herunder trænerlønninger, dommere og turneringsgebyrer. Der er ret få "frivillige" poster: Der er dog fortsat afsat midler til:
- At alle klubbens målmænd har knæbeskyttere
- At der gives tilskud til det hold der får æren af en tur til Bornholm
- At der gives et betydeligt tilskud til ungdomsholdenes deltagelse i Landsstævnet
- Tilskud til afslutningsfest, julefrokost, samt juleturnering, mv.

Alle hold opfordres til at tænke i overskudsgivende aktiviteter a la 3 mands DM og Firma-turneringen, da overskud herfra kan gå til holdet eller holdene som tilskud til en aktivitet.

Herlev FC - hvor vil vi hen?
Et medlemsforslag v. Jan Juel Michelsen, der kom med et oplæg.

Det blev foreslået at der nedsættes et udvalg der har til formål at definere nogle langsigtede mål for klubben, og komme til forslag til hvordan disse kan nås. Der skal være fokus på at involvere de menige medlemmer i klubben, og gerne være en decentral beslutningsproces der understøtter at holdene evt. kan gå efter en idé når de ser den.

Jan Juel og Mette Bidstrup meldte sig til at organisere et udvalg der kan arbejde videre med idéen. Bestyrelsen takkede for initiativet og lovede opbakning.

Kontingenter
Bestyrelsens forslag til kontingenter blev ikke godkendt. Efter debat blev fremsat et revideret forslag med større stigninger, og dette blev godkendt.

Kontingenterne for den kommende sæson er som følger (pr halvår):
Herre 1: 800 kr
Dame / Herre 2 / Herre 3: 700 kr.
Herre 4: 600 kr.
Ungdom: 500 kr.*
Et medlem betaler ungdomskontingent hvis medlemmet er 17 år eller derunder, den dato der er betalingsfrist, uanset hvilket hold han/hun spiller på.

Valg af bestyrelse.
Allan Nordlunde Hjorth havde valgt at træde tilbage som kasserer. Ny kasserer i Herlev FC er Lone Juhl Hansen.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen der på valg, blev genvalgt uden modkandidater (Den samlede bestyrelse vil snarest holde konstituerende møde og gen-præsentere sig selv her på siden).

Alle suppleanter og revisorer modtog ligeledes genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.

Eventuelt
Anders Nyholt (Herre 4) spurgte til muligheden for en omfordeling af træningstider, da nogle hold nu i flere år havde haft sene træningstider. Bestyrelsen vil komme med en udmelding om træningstider så snart som muligt, men pt. er der endnu ikke en aftale med Herlev Kommune om træningstider for 2009/2010.

af: Ken Remontius / Peter Holm


VI GLÆDER OS:
TIL VI SES IGEN!
Seneste nyheder
01-07Dame 1 trup - del 3 
22-06Indkaldelse til generalforsamling 
29-05Dame 1 trup - del 2 
12-05Mindeord om Laus Jensen 
11-05Dame 1 trup - del 1 
10-05Dame 1 trænerteam 20/21 
05-05Huskatten FC ... Historien om Herlev FC's logo 
11-01Hotboys: Sejr i Jyderup! 
Flere nyheder...
Seneste kampe
Ingen aktuelle kampe
Kommende kampe
Ingen aktuelle kampe