Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Herre 2
Herre 3 (Hotboys)
Dame 1
U15
U13
U11
U9
U7
Familiefloorball

07-06-2022: Referat af Generalforsamling 2022
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Kenneth Widén
Referent: Allan Nordlunde Hjorth

2. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning om året der er gået i klubben og bestyrelsen. De fremmødte tog beretningen til efterretning uden yderligere kommentarer.

3. Fremlæggelse af regnskab 2021
Da sidste generalforsamling lå sent på året og overdragelsen til den nye kasserer har været lidt forsinket i banken, så har Allan Hjorth fungeret som kasserer det meste af 2021. Det gav derfor mest mening, at det også var ham der fremlagde regnskabet.
Regnskabet var blevet delt rundt, og de største poster eller afvigelser fra sidste regnskab blev gennemgået. Derefter blev regnskabet vedtaget uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår ændret kontingent:
H1 - 750 kr halvårligt
D1/H2/H3/H4 - 650 kr halvårligt
Seniorhold uden for turnering - 550 kr halvårligt
U7 – U18 - 350 kr halvårligt
Familiefloorball/U5 - 250 kr halvårligt
Passiv: 50 kr
Det var primært en reduktion i kontingentet for ungdommen i bestræbelserne på at lokke flere tilbage – evt. som deres anden idræt. Desuden er familiefloorball en holdtype, som vi ikke tidligere har haft oppe at vende på en generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Der var ved en fejl intet punkt 6 i dagsordenen, så vi gik videre til punkt 7.

7. Valg.
a) Valg til bestyrelsen
I lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Rasmus Nielsen - Ønsker genvalg
André Lyhne Nørager - Ønsker genvalg
Henriette Frank Nielsen - Ønsker genvalg
Mikkel Kjær Rønnow - Er udtrådt af bestyrelsen. Er erstattet af førstesuppleant Allan Nordlunde Hjorth - Ønsker genvalg
Alle fire blev genvalgt.

b) To suppleanter til bestyrelsen for et år:
Tobias Øvlisen - Ønsker ikke genvalg
Vacant

Niels Breitenbach og Carina Selmer Nyholt blev valgt som suppleanter.

c) En revisor og en revisorsuppleant for et år:
Tommy Reele – Revisor
Kenneth Widén - Revisorsuppleant
Der var ingen kandidater til revisorposten på generalforsamlingen. Bestyrelsen får lov til selv at finde to til at besætte posterne efterfølgende.
***
Efterfølgende er Hanne Holm Lautrup fundet til posten som revisor, og Kenneth Widén fortsætter som revisorsuppleant.
***
8. Eventuelt/Spørgsmål til bestyrelsen
Der var ingen spørgsmål.

Af: Allan Nordlunde Hjorth
300 kampe:
Tillykke til Christian "Militær" Nyholt
Seneste nyheder
27-05Årets Person! 
26-04Indkaldelse til Generalforsamling 2024 
19-09H3 "Hotboys" Sejr i sæsonpremieren! 
12-08SÅ STARTER SÆSON 23/24! 
03-04Indkaldelse til Generalforsamling 2023 
21-03U11: Velgennemført stævne i Herlev hallen 
21-03H3 Hotboys - afslutter sæsonen med hæderligt nederlag 
07-03H3 Hotboys: Sejr i Greve! 
Flere nyheder...
Seneste kampe
05-05Rødovre - Dame 18 - 1
29-04Herre 2 - Vanløse 26 - 10
08-04Herre 3 (Hotboys) - Vanløse 38 - 2
03-12Benløse - U11
19-11U13 - Jægerspris
01-10Herre 1 - Lyngby7 - 11
Sidste uges kampe...
Kommende kampe
Ingen aktuelle kampe