Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Hotboys
Herre 3
Fælles træning
Dame 1 / Motion
U15
U13
U11
U9
U5+U7

13-05-2018: Referat fra Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling
Årets generalforsamling i Herlev Floorball Club blev afholdt mandag d. 7. maj 2018 kl. 18:00-19.15, i Herlev-Hallerne.
Tilstede 22 medlemmer/forældre til ungdomsspillere.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af dirigent
Anders Nyholt blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Kenneth Widén fremlagde formandens beretning med både sportslige resultater og ønsker for fremtiden (se vedhæftede).

3. Fremlæggelse af regnskab 2017
Allan Hjorth fremlagde regnskabet for 2017. Der er et overskud på omkring 35.000 kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået forhøjelse af kontingent med 100 kr. halvårligt. Dels for at sikre at der er penge til kamptøj, Landsstævne mv. ifald der ikke findes sponsorater og dels for at kunne lønne klubbens trænere fremadrettet således at man måske kan tiltrække flere kvalificerede trænere. Der kom tre modforslag:
1) At bruge af overskuddet til at lønne trænere og vente med at hæve kontingentet til man har set om det har en effekt.
2) At hæve kontingentet med 50 kr. halvårligt.
3) Kun at lade ungdommen stige, da det er dem der har brug for trænere. Dette forslag blev trukket.

Generel ros til bestyrelsen for at ville motivere trænerne til at blive og til at ville styrke trænerpositionen.

Forud for afstemning tog generalforsamlingen stilling til om sms/mms fuldmagter kunne bruges i afstemningen.

Generalforsamlingen beslutter at fuldmagter med underskrifter enten på papir eller via MMS er gyldige. SMS fuldmagter er gyldige, såfremt der er specifikt angivet hvad fuldmagtsgiveren ønsker. Generelt fuldmagt uden underskrift godkendes ikke.

Forslag nummer 2 med stigning på 50 år. halvårligt fik flest stemmer.
Generalforsamlingen besluttede således at lade kontingentet stige med virkning fra 1.9.18.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg.
a) Til bestyrelsen
I lige år: Formand og 3 medlemmer:
Kenneth Widén (H2) – formand – modtager genvalg
Anja Øhrgaard (træner U7) – modtager genvalg
Allan Hjorth (H2/D1) – modtager genvalg
Jonas Rasmussen (H1) – modtager ikke genvalg

Mikkel Rønnow (forælder til U11/13 spiller) ønskede at opstille.

Kenneth Widén, Anja Øhrgaard, Allan Hjorth og Mikkel Rønnow valgtes af generalforsamlingen ved fredsvalg.

b) To suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Maria Roslund for D1 opstillede og Danny Lyø Petersen fra H3 opstillede.
Begge valgtes af generalforsamlingen ved fredsvalg.

c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Vælges for 1 år.
Revisor: Tommy Reele – genopstiller
Revisorsuppleant: Klaes Olsen

Begge valgtes af generalforsamlingen ved fredsvalg.

7. Eventuelt / Spørgsmål til bestyrelsen
Spørgsmål vedr. repræsentantskabsmøde vedr. valg af ny bestyrelse. Formanden meddelte at der er medgivet fuldmagt til en af de deltagende klubber til at støtte de opstillede.

Sprøgsmål vedr. træningstider. Formanden meddelte at disse forventes at være på plads inden sommerferien. I forlængelse af dette blev spurgt til ansøgning om brug af andre haller. Dette har vi ikke gjort i år men kan indgå om 2 år, når der skal fordeles haltider på ny.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalsamlingen afsluttedes.


Referent:
Anja Øhrgaard

Af: Anja Øhrgaard
Til alle i og omkring Herlev Floorball Club:
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!
Seneste nyheder
10-01Hotboys: hård men festlig start på det nye år 
09-01Damer: Årets første kamp og "sejr" 
07-012019 og resultatmæssig træg start på året for Herlev FC 
26-11Damer: Dagen derpå, backernes kamp 
20-11Damer: Rekord mange mål 
05-11Damer: Nederlag men fremgang 
01-11Hotboys: Nederlag i tæt kamp mod FFK 
14-10Årtiets kamp - H2 vs H3 
Flere nyheder...
Seneste kampe
20-01Greve - Herre 3
20-01Hotboys - Jyderup
20-01Dame 1 / Motion - Jyderup
19-01CBS Sport - Herre 14 - 8
19-01Stevns - U11 4 - 5
06-01Rødovre - U13 7 - 3
Sidste uges kampe...
Kommende kampe
21-01Herre 1 - Helsingør
27-01Hotboys - Greve
27-01U13 - Allerød
27-01Copenhagen 2 - Dame 1 / Motion
27-01Herre 3 - Holbæk
03-02U11 - Benløse
Denne uges kampe...