Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Herre 2
Herre 3 (Hotboys)
Dame 1
U15
U13
U11
U9
U7
Familiefloorball

16-05-2017: Referat af generalforsamling
1 - Valg af dirigent
Kenneth Widén blev valgt, og han kunne konkludere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Herlev Bladet.
Punkt 1b blev tilføjet til dagsordenen: Valg af referant.
Allan Nordlunde Hjorth blev valgt.

2 - Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning om årets gang i klubben. Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer fra de fremmødte.

3 - Fremlæggelse af regnskab for 2016
Kassereren fremlagde regnskabet og fremhævede de vigtigste poster samt de større udsving i forhold til sidste år. Igen i år endte vi med et pænt overskud, og vi har efterhånden fået opbygget en fornuftig buffer til uforudsete udgifter. Dette skyldes bl.a. at vi igen har været så heldige, at vi har haft sponsorerer som har finansieret nyt spillertøj til flere af holdene. En stor tak skal lyde for dette.

4 - Fastsættelse af kontingent
Eneste ændring i forhold til sidste år var, at bestyrelsen foreslog at Dame 1 fremover skal betale breddekontingent (600 kr halvårligt) i stedet for elitekontingent, da de rykker ned i 1. div. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5 - Behandling af eventuelle indkomne forslag
Formanden havde ikke modtaget nogle forslag indenfor tidsfristen.
Bestyrelsen havde selv fremlagt to forslag til vedtægtsændringer.
Forslag 1.
§10 Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad, samt opslag ved træningsstedet.
Ændres til
”Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden.”
Forslag 2.
§14 Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ændres til
Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende er for forslaget.
Klubben havde ved generalforsamlingens afholdelse 135 stemmeberettigede medlemmer, hvilket betyder at mindst 45 medlemmer skulle være tilstede for at kunne gennemføre vedtægtsændringer. 30 medlemmer var fysisk til stede og 59 var repræsenteret via fuldmagt, hvilket betyder at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forbindelse med vedtægtsændringer.
Begge forslag blev enstemming vedtaget.

6 - Valg
a) Til bestyrelsen var kassereren og 3 menige medlemmer på valg for en toårig periode.
Allan Nordlunde Hjorth blev genvalgt som kasserer.
Karsten Pliniussen blev genvalgt som menigt medlem.
Claus Keller Asmussen blev valgt som nyt menigt medlem.

Der var ingen kandidater til den sidste position som menigt medlem.
b) To suppleanter var på valg for en etårig periode.
Jonas Kaarsgaard Rasmussen blev genvalgt som suppleant.
Siri Pliniussen blev valgt som ny suppleant.

c) En revisor og en revisorsuppleant var på valg for en etårig periode.
Tommy Reele blev genvalgt som revisor.
Bo Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.


Der er dermed én ledig plads i bestyrelsen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at besætte den ledige stilling, hvis en egnet kandidat melder sig efterfølgende.

7 - Eventuelt / Spørgsmål til bestyrelsen
Der var ingen spørgsmål fra salen, men bestyrelsen gav en gennemgang af trænerne for de forskellige hold til den kommende sæson.
Endelig blev der givet en status på vores Herre 1-hold, og udsigterne for den kommende sæson.

Af: Allan Nordlunde Hjorth
300 kampe:
Tillykke til Christian "Militær" Nyholt
Seneste nyheder
27-05Årets Person! 
26-04Indkaldelse til Generalforsamling 2024 
19-09H3 "Hotboys" Sejr i sæsonpremieren! 
12-08SÅ STARTER SÆSON 23/24! 
03-04Indkaldelse til Generalforsamling 2023 
21-03U11: Velgennemført stævne i Herlev hallen 
21-03H3 Hotboys - afslutter sæsonen med hæderligt nederlag 
07-03H3 Hotboys: Sejr i Greve! 
Flere nyheder...
Seneste kampe
05-05Rødovre - Dame 18 - 1
29-04Herre 2 - Vanløse 26 - 10
08-04Herre 3 (Hotboys) - Vanløse 38 - 2
03-12Benløse - U11
19-11U13 - Jægerspris
01-10Herre 1 - Lyngby7 - 11
Sidste uges kampe...
Kommende kampe
Ingen aktuelle kampe