Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Herre 2
Herre 3 (Hotboys)
Herre 4
Dame 1
Dame (Motion)
U15
U13
U11
U9
U7
Familiefloorball

04-09-2020: Referat af generalforsamling 2020
1. Valg af dirigent og referant
Henriette Nielsen valgt som dirigent.
Allan Nordlunde Hjorth valgt som referent.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt - bortset fra at tidspunktet for afholdelsen var blevet rykket p.gr.a. corona.

2. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning og den blev taget til efterretning af de fremmødte uden yderligere kommentarer.

3. Fremlæggelse af regnskab 2019
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Vi kom igen ud af året med et mindre overskud.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til kontingent:
H1 - 750 kr halvårligt
D1/D2/H2/H3/H4 - 650 kr halvårligt
Seniorhold uden for turnering - 550 kr halvårligt
U9 – U18 450 kr halvårligt
U5/U7 - 350 kr halvårligt
(Reelt set kun en ændring for D2, da de nu spiller i danmarksturneringen, men stadig har betalt kontingent som et hold udenfor turneringen).

Modforslag: Alle ungdomsspillere U18 betaler samme kontingent på 450 kr - seniorspillere som ovenfor.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Aftale om nyt kamptøj fra Select.
Mikkel Kjær Rønnow fremlagde aftalen. Alle hold får ens spillertøj. Der bliver en Webshop, hvor spillertøj og yderligere udstyr kan købes. Vi har nogle sponsorere på plads, som giver et tilskud til opstarten, så første indkøbsrunde bliver til ca. halv pris for medlemmerne. Det endelige design at tøjet er stadig under udarbejdelse, og folk der vil hjælpe med den del er velkomne til at melde sig. Dan Waldorff fra Hotboys meldte sig.

7. Valg.
a) Valg til bestyrelsen
I lige år: Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Kenneth Widen – Formand – Modtager ikke genvalg
Mikkel Kjær Rønnow – Modtager genvalg
Rasmus Nielsen – Modtager genvalg
André Lyhne Nørager – Modtager genvalg


Vi vælger fire medlemmer ind, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv med formand ved første bestyrelsesmøde.
Mikkel Kjær Rønnow, Rasmus Nielsen og André Lyhne Nørager blev alle genvalgt. Henriette Nielsen blev valgt ind som nyt medlem.

Ikke på valg:
Allan Nordlunde Hjorth
Kim Meng – Ønsker at trække sig
Niels Breitenbach – Ønsker at trække sig


Kim Meng og Niels Breitenbach valgte begge at trække deres ønske tilbage og fortsætter resten af deres periode.

b) To suppleanter til bestyrelsen for et år
Vacant
Vacant

Anders Christiansen og Morten Homann Nielsen meldte sig som kandidater og blev begge valgt.

c) En revisor og en revisorsuppleant for et år:
Tommy Reele – Revisor
Bo Andersen - Revisorsuppleant

Begge var villige til genvalg.

8. Eventuelt / Spørgsmål til bestyrelsen
- Der var ros for den fælles juleturnering. Det var godt at mødes på tværs af holdene, og dette skal gerne fortsætte - og måske endda flere gange om året.
- Bo Andersen spørger om der er styr på trænere til ungdomsholdene næste år - og tilbyder at hjælpe lidt til på de mindste hold. Der er hovedtræner til alle hold og assistenttrænere på flere af dem, men der kan godt være brug for lidt mere hjælp.
- Opfordring til at melde sig frivilligt til at hjælpe med mindre opgaver, f.eks. design af spillerdragt, hjælp til festudvalg osv. Vi presser alle hold til at stille min. 1 mand og en suppleant til festudvalget.
- Kort information om de elektroniske kampprotokoller der vil komme til næste år.


Af: Allan Nordlunde Hjorth
Herlev Floorball Club:
Ønsker jer alle en god sommer
Seneste nyheder
05-07Årets dommerpar 2021/2022 er fra Herlev 
05-07Trænerteamet for Herre 2 - Sæson 2022/2023 
27-06Trænerteamet for Herre 3 - Sæson 2022/2023 
23-06Trænerteamet for Dame 1 - Sæson 2022/2023 
21-06Trænerteamet for Herre 1 - Sæson 2022/2023 
20-06Bronze ved 3 Mands DM 
20-06Køb af klubtøj 
07-06Referat af Generalforsamling 2022 
Flere nyheder...
Seneste kampe
Ingen aktuelle kampe
Kommende kampe
Ingen aktuelle kampe