Herlev Floorball Club
Gæstebog
Sponsorer
Bestyrelsen
Træningstider
Adresser
Kontingent
Links
Topscorerliste
Evighedsliste
Statistik
Herre 1
Hotboys
Herre 3
Herre 4
Dame
U13 A
U13 flex
U9+U11
U5+U7

09-06-2013: Referat af generalforsamling
Referat fra Herlev Floorball Club's generalforsamling, afholdt i Herlev-hallerne mandag den 3.juni 2013, kl.19.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Kenneth Widen
Referent: David Moseley

2. Godkendelse af mødeindkaldelse
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt 13 dage før afholdelse, hvor vedtægterne kræver 14 dage. Der var ingen indvendinger mod at Generalforsamlingen blev afholdt alligevel.

3. Formandens beretning
Formand Kristian Snerle aflagde beretning for det forgange år og sæson. Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, statusopgørelse pr. 31. december
Det har været et stramt år, pga. afvikling af en betydelig gæld, samt et mindre kommunalt tilskud. På trods af komplikationerne har vi skabt et godt resultat.

Forslag om, at i det omfang prioritering var mulig, skulle der afsættes flere penge til træningsudstyr (især bolde og plastikmålvogtere). Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

Regnskabet er godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet for alle årgange, og dette blev vedtaget.

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg.
a. Valg af kasserer: David Moseley.
b. Til bestyrelsen:
Genvalgt: Rasmus Nielsen (2 år), Anders Nyholt (2 år)
Nye i bestyrelsen: Jacob Møller (1 år), Karsten Pliniussen (1 år)
Fortsætter i bestyrelsen (ikke på valg): Formand Kristian Snerle, Peter Holm.
c. To suppleanter til bestyrelsen (1 år)
Allan Hjorth og Sara Barnholdt
d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen anmoder om tilladelse til at udpege en revisor uden for mødet. Dette blev vedtaget.

8. Eventuelt.
Ift. prioritering af midler blev det foreslået at det kunne overvejes at droppe udlevering af stave til nye ungdomsmedlemmer; bestyrelsen har umiddelbart den opfattelse at det er en vigtig del af at give en attraktiv "indgangsbillet" til klubben, men tager forslaget til efterretning.

Slut på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil konstituere sig på bestyrelsesmøde tirsdag 18.juni. kl.19.00. Spørgsmål og inputs iøvrigt fra alle klubbens medlemmer er som altid velkomne.

Af: David Moseley
200 KAMPE:
Rasmus “Torden” Nielsen
Seneste nyheder
11-01Hotboys: Sejr i Jyderup! 
25-11Hotboys: Sejr over Greve! 
05-11Hotboys: Sejr over Hvidovre 
16-10Hotboys: Afbudsramt hold i Bellahøj 
09-10Damerne vandt i Jyderup 
24-09Hotboys: Godt fra start 
12-08SÆSON START! 
01-07Referat af generalforsamlingen - del 1 
Flere nyheder...
Seneste kampe
05-04Hvidovre 4 - Hotboys
05-04Skælskør Eagles - Herre 3
05-04U13 A - Benløse
01-04Helsingør 2 - Dame
29-03Herre 4 - Allerød 2
16-03Herre 1 - Helsingør
06-10U13 flex - Allerød7 - 2
Sidste uges kampe...
Kommende kampe
03-05Rødovre - U13 A
Denne uges kampe...